Email: *
Temat: *
Wiadomość: *
SlideBar
SlideBar

Email: *
Temat: *
Wiadomość: *

mod_form_rezerwacja

Masternak Zbigniew 2

W piątek 29 marca 2019 r. została podpisana umowa na dofinansowanie dwóch projektów badań profilaktycznych dotyczących cukrzycy typu drugiego przez marszałka województwa świętokrzyskiego – Pana Andrzeja Bętkowskiego, wicemarszałek – Panią Renatę Janik i prezesa spółki „Uzdrowisko Busko – Zdrój” S.A. – Pana Wojciecha Lubawskiego.

Projekt pt.: „Regionalny Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2” o wartości: 6 144 458,10 zł, oraz projekt pt.: „Regionalny Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 – ZIT” 2 045 475,60 zł stanowią łącznie wartość prawie 8,2 mln zł.

Celem głównym projektów jest ochrona zdrowia oraz poprawa świadomości w zakresie profilaktyki cukrzycy, nadwagi i otyłości wśród mieszkańców woj. świętokrzyskiego poprzez przeprowadzenie interwencji edukacyjno - zdrowotnej do końca grudnia 2021 roku w grupie osób, którzy w przeciągu ostatnich 3 lat nie mieli wykonywanych badań w kierunku cukrzycy oraz do osób z czynnikami ryzyka.

Pierwszy skierowany jest do mieszkańców województwa świętokrzyskiego z wyłączeniem obszaru Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT – KOF) i obejmuje grupę ponad 187 tysięcy osób dorosłych, drugi skierowany jest do mieszkańców Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, czyli Kielc i 11 gmin powiatu kieleckiego, w sumie to 54 tysiące osób. Pierwszym etapem realizowanych projektów będą działania informacyjno-promocyjne za pomocą których Beneficjent dotrze do jak najszerszej grupy mieszkańców województwa świętokrzyskiego i obejmie wsparciem profilaktycznym łącznie 241 tysięcy mieszkańców województwa. Następnie zostaną zidentyfikowane grupy ryzyka i udzielone kompleksowe wsparcie osobom z otyłością. Uczestnicy w liczbie 51 tysięcy osób będą mieli przeprowadzone szczegółowe badania określające poziom wskaźnika BMI oraz poziom cukru we krwi. Będą to osoby, które w ciągu ostatnich trzech lat nie wykonywały takich badań oraz osoby znajdujące się w grupie ryzyka. W wyniku działań monitoringowych i ewaluacyjnych projektów powstanie „Raport końcowy z realizacji programów polityki zdrowotnej”. Działania projektowe zrealizowane zostaną w okresie od 01.04.2019 r. do 31.12.2019 r.

Projekty będą współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Wnioskodawcą projektu jest „Uzdrowisko Busko – Zdrój” Spółka Akcyjna.