Czy możesz zrezygnować z zarezerwowanej wycieczki?

Zakup wycieczki przez biuro podróży wiąże się z podpisaniem umowy o udział w imprezie turystycznej i zapłatą zaliczki. Jeśli do wyjazdu zostało niewiele czasu, organizatorzy wymagają opłacenia pozostałej części ceny podróży. Co w sytuacji, kiedy wydarzy się coś, co uniemożliwi wyjazd?

Zachorowałeś i wylądowałeś w szpitalu, więc zastanawiasz się, czy możesz zrezygnować z wycieczki zakupionej przez biuro podróży, która ma odbyć się za 2 dni? Czy towarzystwo zwróci Ci koszty poniesione z tytułu rezerwacji wyjazdu, skoro nie skorzystasz z podróży? Czy zapłacisz karę za rezygnację z wycieczki na 2 dni przed jej rozpoczęciem? Wszystkie te kwestie wyjaśniamy w treści artykułu.

Kiedy możesz zrezygnować z wycieczki zakupionej przez biuro podróży?

Przepisy dotyczące zakupu wycieczki za pośrednictwem biura podróży reguluje Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Zgodnie z art. 47 ust. 1 kupujący ma prawo odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej w dowolnym momencie przed jej rozpoczęciem. Zatem jeśli kupisz wycieczkę na rok do przodu, jak najbardziej możesz zrezygnować z niej po kilku miesiącach, a nawet na dzień przed podróżą.

Wyżej wymieniona ustawa informuje jednak również o tym, że podróżny może zostać zobowiązany przez organizatora wycieczki do opłacenia kary finansowej. Takie działanie jest zgodne z prawem i zwykle towarzystwa korzystają z tej możliwości. 

Czy rezygnacja z wyjazdu wiąże się z karą finansową?

Podczas organizacji wycieczki biura podróży ponoszą koszty, których nie mogą już odzyskać. Zatem jeśli rezygnujesz z zarezerwowanego wyjazdu, firma ma prawo żądać od Ciebie uzasadnionej opłaty. Nawet jeśli nie ma takich informacji w umowie. Wysokość kary nie może jednak przekroczyć kwoty, którą wpłaciłeś w związku z wycieczką.

Koszty rezygnacji z podróży sprawdzimy na przykładzie biura podróży ITAKA i TUI. 

Biuro podróży ITAKA w przypadku rezygnacji z wyjazdu będzie wymagało opłaty w wysokości:

 • 350 zł za osobę – rezygnacja do 40 dni przed podróżą,
 • do 20% ceny wycieczki – rezygnacja od 39 do 31 dni przed podróżą, 
 • do 30% ceny wycieczki – rezygnacja od 30 do 21 dni przed podróżą,
 • 50% ceny wycieczki – rezygnacja od 20 do 14 dni przed podróżą,
 • 70% ceny wycieczki – rezygnacja od 13 do 8 dni przed podróżą,
 • 80% ceny wycieczki – rezygnacja od 7 do 2 dni przed podróżą,
 • 90% ceny wycieczki – rezygnacja na dzień przed wyjazdem lub w dniu podróży.

Biuro podróży TUI w przypadku rezygnacji z wyjazdu będzie wymagało opłaty w wysokości:

 • 25% ceny wycieczki – rezygnacja do 36 dni przed podróżą
 • 40% ceny wycieczki – rezygnacja od 35 dnia przed podróżą, 
 • 50% ceny wycieczki – rezygnacja od 24 dnia przed podróżą,
 • 60% ceny wycieczki – rezygnacja od 17 dnia przed podróżą,
 • 80% ceny wycieczki – rezygnacja od 10 dnia przed podróżą,
 • 90% ceny wycieczki – rezygnacja od 3 dni przed wyjazdem do dnia rozpoczęcia podróży.

PRZYKŁAD

Mikołaj kupił wycieczkę do Włoch w kwocie 5000 zł. Na 5 dni przed wyjazdem uległ jednak poważnemu wypadkowi, w wyniku czego złamał nogę i czeka go operacja. Nie może więc udać się w zaplanowaną podróż. Kupił jednak ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży, więc towarzystwo zwróci mu pieniądze, które wpłacił na wycieczkę. Mikołaj będzie mógł przeznaczyć je na rehabilitację po wypadku. Gdyby nie kupił polisy, w przypadku wycieczki zakupionej przez biuro ITAKA i TUI, straciłby 4000 zł.

Jak zabezpieczyć się na wypadek rezygnacji z podróży?

Nigdy nie wiesz, kiedy Ty, współuczestnik Twojej podróży lub ktoś z Twoich bliskich, zachoruje, ulegnie wypadkowi lub spotka go inne nieprzewidziane zdarzenie losowe. Wystąpienie takiej sytuacji z pewnością uniemożliwiłoby Ci wyruszenie w zaplanowaną podróż. W przypadku odwołania zarezerwowanego wyjazdu nie odzyskasz pieniędzy wpłaconych na poczet wycieczki. Chyba że kupisz ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży. Polisa ta gwarantuje zwrot środków wpłaconych z tytułu rezerwacji wyjazdu, jeśli w wyniku nieprzewidzianego zdarzenia losowego nie będziesz mógł wyruszyć w podróż.

Polisę obejmującą zwrot środków w przypadku rezygnacji z wyjazdu możesz kupić u agenta, za pośrednictwem biura podróży lub przez internet. Forma online dostępna jest również dla innych ubezpieczeń turystycznych, a także ochrony komunikacyjnej w postaci kalkulatora OC.

Ubezpieczeniem kosztów rezygnacji z wycieczki możesz objąć np.:

 • wyjazd zorganizowany przez biuro podróży,
 • zakwaterowanie,
 • bilety lotnicze, autobusowe, na prom czy pociąg,
 • bilety na wydarzenia sportowe, kulturalne, rozrywkowe,
 • uczestnictwo w kursach, szkoleniach.

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży dotyczy rezygnacji z wycieczki lub biletów lotniczych bądź rezygnacji i przerwania wyjazdu.

Więcej na temat ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży dowiesz się z poradnika na https://mubi.pl/poradniki/ubezpieczenie-kosztow-rezygnacji-z-podrozy/