Gdzie leży Ponidzie?

Ponidzie to malownicza kraina opiewana m. in. przez poetę Wojtka Belona i znana z piosenek Wolnej Grupy Bukowina, takich jak „Nuta z Ponidzia”, „Sad”, a także z twórczości znanego polskiego pisarza, Adolfa Dygasińskiego.

Położona jest w południowo-wschodniej Polsce, w województwie świętokrzyskim. Obejmuje ona dolinę rzeki Nidy, od której wzięła nazwę, w jej środkowym i dolnym biegu. Rozciąga się od Chęcin na zachodzie, gdzie Nida powstaje z połączenia Białej i Czarnej Nidy po Nowy Korczyn na południowym wschodzie, gdzie rzeka ta wpada do Wisły. Ponidzie stanowi część większego makroregionu – Niecki Nidziańskiej. W części południowej (dolny odcinek rzeki) dominuje krajobraz nizinny, w części północnej rzeźbę terenu urozmaicają liczne wzgórza.

Wyjątkowy krajobraz Ponidzia obejmujący malownicze meandry Nidy, pola uprawne oraz pagórki chroniony jest w ramach trzech parków krajobrazowych: Kozubowskiego, Nadnidziańskiego i Szanieckiego. Znajdują się tu także liczne rezerwaty, z których znaczna część chroni roślinność o charakterze stepowym. W granicach rezerwatu Owczary chronione są natomiast słonorośla – jedyne na terenie Niecki Nidziańskiej. Za swego rodzaju symbol tej krainy uważany jest miłek wiosenny, niewielka, kwitnąca na żółto roślina z rośliny jaskrowatych. Oprócz Ponidzia spotkać ją można też m. in. na Wyżynie Lubelskiej i Pojezierzu Krajeńskim, ale to właśnie z Ponidziem jest najbardziej kojarzona (z Kołysanki dla Joanny W. Belona: „Wiosna w miłków wiosennych łąkach”).

Głównymi miastami regionu są: Pińczów (spod którego pochodził Adolf Dygasiński), Jędrzejów i Busko-Zdrój (w którym przez jakiś czas mieszkał Wojtek Belon). Każde z tych miast obfituje w zabytki i atrakcje warte zwiedzenia. Za perłę Ponidzia uchodzi jednak niezwykle urokliwa Wiślica, będąca jednym z najmniejszych miast w Polsce. To tu znajduje się Bazylika kolegiacka Narodzenia Najświętszej Marii Panny, kolejny – tym razem architektoniczny – symbol Ponidzia.
Atrakcją turystyczną jest też rzeka sama w sobie. Niezwykle popularne są spływy kajakowe Nidą. W regionie funkcjonuje wiele firm organizujących takie spływy. Zawsze jest to niezapomniane przeżycie i doskonały sposób na zwiedzanie tej krainy.

O pięknie Ponidzia warto przekonać się samemu. Każdy odwiedzający szybko ulega czarowi sielskiego, rolniczego krajobrazu rozciągającego wzdłuż leniwie i malowniczo płynącej Nidy.