Klasy czystości pomieszczeń szpitalnych

Prowadzenie obiektów służby zdrowia, takich jak szpitale, wymaga stosowania się do określonych norm i wytycznych, aby zapewnić najlepszą jakość opieki zdrowotnej. Jedną z takich norm jest ISO 14644-1, która określa klasy czystości pomieszczeń. Ten artykuł ma na celu zapewnienie wglądu w to, jak definicja klasy czystości, klasa czystości powietrza, jak również wpływ personelu na utrzymanie czystości, odgrywają kluczową rolę w szpitalach.

Jak definiuje się klasę czystości pomieszczenia szpitalnego?

Klasa czystości pomieszczenia w szpitalu to poziom czystości powietrza w danym miejscu, środowisku lub w jednostkach m.in metrach sześciennych powietrza. Mają na nią wpływ parametry powietrza, takie jak zawartość cząstek w powietrzu, ilość wymian powietrza w pomieszczeniu, czy zanieczyszczenia powietrza generowane wewnątrz pomieszczenia . Metody pomiaru obejmują próbkowanie powietrza, narzędzia do monitorowania cząstek i testy na obecność bakterii, co pozwala na jego klasyfikację. Aby pomieszczenia były uznane za czyste, powinny przekraczać minimalne wymagania dla klasy czystości powietrza, zgodnie z normą ISO 14644-1.

Typowy zakres badań pomieszczeń szpitalnych podczas walidacji pomieszczeń czystych obejmuje następujące testy:

  • pomiar ilości cząstek w powietrzu
  • badania integralności filtrów HEPA
  • różnica ciśnienia między pomieszczeniami
  • czas regeneracji pomieszczenia
  • temperatura powietrza
  • wilgotność względna powietrza
  • zawartość dwutlenku węgla w powietrzu
  • ilość wymian powietrza w pomieszczeniu

Najważniejszym z wyżej wymienionych testów jest pomiar ilości cząstek w powietrzu. Pomiar ten wykonywany jest laserowym licznikiem cząstek, który jest w stanie nie tylko wyznaczyć stężenie ilości cząstek w pomieszczeniu, ale również wyznaczyć poziom zanieczyszczeń z rozróżnieniem na wielkość poszczególnych zanieczyszczeń. Ilość punktów pomiarowych oraz objętość pobieranej próbki wyznacza się wg tabel zamieszczonych w normie ISO 14644-1.

Ponieważ badania klasy czystości pomieszczeń szpitalnych wykonuje się nie tylko „w stanie spoczynku” (tj. bez osób obecnych w pomieszczeniu), ale również „w stanie działania” (tj. podczas normalnego funkcjonowania pomieszczenia), testowanie pomieszczeń szpitalnych staje się dość skomplikowane i wymaga dobrego rozplanowania prac.

Dlaczego czystość powietrza jest tak istotna w szpitalach?

W szpitalach czystość powietrza jest kluczowa, bo może wpływać na stan zdrowia pacjentów. Czyste powietrze zapewnia komfort pacjentom, a jednocześnie minimalizuje ryzyko infekcji i zanieczyszczenia. Klasy czystości pomieszczeń służby zdrowia są więc ściśle monitorowane i utrzymane na najwyższym poziomie.